A V P

Loading

5 ข้อเสีย ที่เจ้าของรถไม่จัดทำประกันภัย พ.ร.บ. ควรรู้..


5 ข้อเสีย ที่เจ้าของรถไม่จัดทำประกันภัย พ.ร.บ. ควรรู้..
.
ผลเสียที่จะตามมามีอะไรบ้าง ถ้าหากเราเป็นเจ้าของรถที่ไม่ทำประกันภัย พ.ร.บ. มีคนนำรถไปใช้แล้วเกิดอุบัติเหตุ วันนี้ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย จะมาบอกให้รู้...

✅ 1.ไม่ได้รับความคุ้มครองจาก ประกันภัย พ.ร.บ.
✅ 2.เจ้าของรถต้องชดใช้และจ่ายค่าเสียหายให้กับผู้ประสบภัย
✅ 3.ถ้าหากไม่จ่ายหรือจ่ายไม่ครบ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย จะจ่ายแทนและจะเรียกคืนพร้อมเงินเพิ่มร้อยละ 20
✅ 4.หากไม่จ่ายคืนกองทุนฯ เจ้าของรถจะถูกยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน เพื่อบังคับชำระหนี้ต่อไป
✅ 5.เจ้าของรถจะมีความผิดตามกฎหมาย ปรับเป็นเงินไม่เกิน 10,000 บาท
.
ดังนั้น สิ่งที่เจ้าของรถทุกคนควรรู้ ในเรื่องของประกันภัยภาคบังคับ หรือประกันภัย พ.ร.บ. เพราะประกันภัย พ.ร.บ. มีความสำคัญมาก เนื่องจากเป็นสิ่งที่ผู้ใช้รถ ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร หรือบุคคลภายนอก จะได้รับจากประกันภัย พ.ร.บ. นั่นก็คือ ความคุ้มครองที่ผู้ประสบภัยจากรถ จะได้รับการเยียวยา หรือได้รับความช่วยเหลือในส่วนของค่ารักษาพยาบาล และค่าปลงศพ เมื่อมีอุบัติเหตุจากรถเกิดขึ้น ซึ่งหากเจ้าของรถผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่จัดให้มีการประกันภัยดังกล่าว เจ้าของรถผู้นั้นมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท และนอกเหนือจากเจ้าของรถที่มีหน้าที่ต้องจัดให้มีการประกันภัยภาคบังคับแล้วนั้น ในส่วนของผู้ใช้รถเอง กฎหมาย ก็ได้กำหนดไว้เช่นกันว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดใช้รถที่ไม่ได้จัดให้มีการประกันความเสียหาย” ซึ่งหากผู้ใดฝ่าฝืน มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท เช่นเดียวกัน

"กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย คุ้มครองห่วงใยผู้ประสบภัยจากรถ"

ขอบคุณที่มา : คปภ.

📌 และประกันอะไหล่รถยนต์ก็ควรมีด้วยเช่นกัน กรณีรถเสียไม่ทราบสาเหตุ ก็สามารถเข้าซ่อมได้ตามเงื่อนไขโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย