A V P

Loading

ไม่หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย เจอทั้งโทษปรับ


       ปัจจุบันมีกฎหมายจราจรฉบับใหม่ ออกประกาศบังคับใช้ระบบตัดคะแนนใบขับขี่ หรือ ตัดคะแนนความประพฤติ ของผู้ขับขี่รถยนต์ มอเตอร์ไซค์ หรือยานพาหนะอื่น ๆ ที่มีใบขับขี่ ใบอนุญาตขับรถ ถ้าไม่จอดรถให้คนข้ามทางม้าลายมีความผิด

เจอทั้งโทษปรับสูงสุด 4,000 บาท

พร้อมถูกตัดคะแนนใบขับขี่ 1 คะแนนทันที !!!


      สำหรับการเปลี่ยนแปลงปรับอัตราโทษใหม่ในส่วนของการกระทำความผิด กรณีไม่หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย โดยมีโทษปรับใหม่สูงสุดไม่เกิน 4,000 บาท (จากเดิม 1,000 บาท) และตัดคะแนนใบขับขี่ทันที 1 คะแนน 

     นอกจากนี้ถึงแม้จะหยุดรถให้คนข้ามถนนแล้วก็ตาม แต่ถ้าหยุดรถทับทางม้าลายก็จะมีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท ด้วยเช่นกัน


    ทั้งนี้ผู้มีใบขับขี่ทุกคนจะมี 12 คะแนนเต็ม  เมื่อถูกตัดเหลือ 0 คะแนน จะถูกพักใช้ใบขับขี่ ห้ามขับรถ 90 วัน หากฝ่าฝืนขับรถในช่วงถูกพักใช้ใบขับขี่ มีโทษจำคุก 3 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หากถูกพักใช้ใบขับขี่เกิน 3 ครั้ง ภายใน 3 ปี จะโดนพักใช้ใบขับขี่มากกว่า 90 วัน และหากยังถูกตัดคะแนนจนถูกพักใช้ใบขับขี่ภายใน 1 ปี จะโดนเพิกถอนใบขับขี่ทุกประเภท


     สำหรับข้อควรปฏิบัติในการขับขี่รถเมื่อพบเจอทางม้าลาย ต้องชะลอและเตรียมหยุดรถให้คนเดินข้ามถนน และห้ามจอดรถบนทางม้าลายและต้องจอดให้ห่างจากทางม้าลายอย่างน้อย 3 เมตร ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท รวมทั้งห้ามขับรถแซงรถคันอื่นภายในระยะ 30 เมตร ก่อนถึงทางม้าลาย ฝ่าฝืนมีโทษปรับ 400-1,000 บาท ถ้าหากขับรถชนคนเดินเท้าจนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตบริเวณทางม้าลายจะมีความผิดเพิ่ม


     ในกรณีสำหรับคนเดินเท้า หากไม่ใช้ทางม้าลายหรือสะพานลอยภายในระยะ 100 เมตรจากทางข้าม ถือว่ามีความผิด มีโทษปรับไม่เกิน 200 บาท หากคนข้ามถนนทำผิดกฎในข้อก่อนหน้าแล้วถูกรถชน ถือว่าคนข้ามถนนเป็นผู้มีความผิด


     ดังนั้นหากขับรถแล้วพบทางม้าลาย จะต้องชะลอหรือเตรียมหยุดรถ โดยให้ห่างจากทางม้าลายในระยะ 3 เมตร และรอให้คนข้ามถนนเสร็จสิ้นเสียก่อน จึงค่อยขับรถผ่านไปได้ และในบางที่จะมีไฟเตือนคนข้ามถนนบริเวณทางม้าลาย ผู้ขับขี่ควรสังเกตทุกครั้งและปฏิบัติตามกฎหมายให้ถูกต้องเพื่อความปลอดภัย 


ขอบคุณที่มา : autostation