A V P

Loading

เบอร์โทรกรณีฉุกเฉินขณะเดินทาง


เบอร์โทรกรณีฉุกเฉินขณะเดินทาง


มาดูกันว่ามีเบอร์ไหนบ้างที่ต้องมีติดมือถือไว้เพื่อความอุ่นใจ

.

• สอบถามสภาพการจราจร : 1197 ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร


• แจ้งรถสูญหาย : 1192 ศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์


• แจ้งเหตุฉุกเฉินบนทางหลวง : 1193 สายด่วนตำรวจทางหลวง


• ขอความช่วยเหลือขณะท่องเที่ยว : 1155 สายด่วนตำรวจท่องเที่ยว


• แจ้งเหตุเกี่ยวกับการจราจร: 1137 ศูนย์จราจรอุบัติเหตุ จส.100


• ขอความช่วยเหลือเกิดเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน : 1669 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ


หากเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ ลูกค้า AsiaCare Warranty สามารถเรียกช่วยเหลือฉุกเฉินได้ตลอด 24 ชม. ทั่วประเทศ พร้อมนำรถส่งศูนย์บริการใกล้เคียงในเวลาทำการถัดไป


ขอบคุณที่มาความรู้ : bangkokinsurance