A V P

Loading

SAVE ค่าไฟได้ทุกเดือน แค่ "ปิด ปรับ ปลด เปลี่ยน"


SAVE ค่าไฟได้ทุกเดือน แค่ "ปิด ปรับ ปลด เปลี่ยน"


4 “ป” ประหยัดไฟ


ปิด  ปิดไฟดวงที่ไม่จำเป็น ปิด 1 ดวง: 1 วัน ลดค่าไฟได้ถึง 30บาท

ปรับ ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ จาก 25 เป็น 26 27 ลดค่าไฟได้ถึง 10%


ปลด ปลดปลั๊คไฟเมื่อไม่ได้ใช้ ปลด 1 ปลั้ค เมื่อไม่ได้ใช้ ช่วยประหยัดไฟได้ถึง 0.86/เดือน


เปลี่ยน เปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง เช่น ใช้หลอดไฟ LED ลดค่าไฟได้ถึง 85%