A V P

Loading

"แอร์" หรือเครื่องปรับอากาศ ใช้งานอย่างไรให้ประหยัดไฟ ⁉


 "แอร์"  หรือเครื่องปรับอากาศ ใช้งานอย่างไรให้ประหยัดไฟ ⁉✨


แอร์ทำงานหนัก ต้องใช้งานอย่างไรให้ประหยัดไฟ


❄ เปิดแอร์ 26 °C หรือสูงกว่า แต่หากต้องการความรู้สึกเย็นสบายเท่ากับ 24 °C ให้เปิดพัดลมพร้อม ๆ กับเปิดแอร์ จะช่วยให้คุณประหยัดไฟได้อีก❄ ล้างแอร์เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยล้างก่อนหน้าร้อน 1 ครั้ง


❄ไม่ใช้อุปกรณ์ทำความร้อนในห้องแอร์ เช่น ไม่ควรรีดผ้าในห้องแอร์ เพราะจะทำให้แอร์ทำงานหนักขึ้น


❄ ในช่วงอากาศร้อน ให้ตั้งความเร็วพัดลมแอร์ที่ระดับสูงสุด เพื่อให้อากาศในห้องเย็นเร็วขึ้น เมื่อได้ความเย็นในระดับที่ต้องการแล้ว สามารถลดความเร็วพัดลมแอร์ในระดับปกติได้เลย และหากเปิดพัดลมช่วยจะทำให้คุณรู้สึกเย็นสบายยิ่งขึ้น


❄ ตั้งเวลาปิดแอร์ให้เร็วขึ้นวันละ 1 ชม. ช่วยประหยัดไฟได้


รู้หรือไม่ ‼  แอร์ขนาด 12,000 บีทียู/ชม.


กำลังไฟฟ้า 950 วัตต์ ใช้งานตลอด 9 ชม.


ในสภาพอากาศร้อน จะใช้ไฟมากถึง 133.38 หน่วยต่อเดือนขอบคุณสาระดีๆจาก MEA การไฟฟ้านครหลวง