A V P

Loading

ไหว้พระ 9 วัดอยุธยา. ภายในวันเดียว


1. วัดใหญ่ชัยมงคล

2. วัดพนัญเชิงวรวิหาร

3. วิหารพระมงคลบพิตร

4. วัดแม่นางปลื้ม

5. วัดธรรมมิกราช

6. วัดหน้าพระเมร

7. วัดเชิงท่า

8. วัดท่าการ้อง

9 วัดกษัตราธิราชวรวิหาร