A V P

Loading

วิธีเช็กค่าปรับใบสั่งออนไลน์


วิธีเช็คใบสั่งออนไลน์ จ่ายค่าปรับได้ทันที

 หลายคนๆอาจเคยเจอปัญหาเมื่อโดนใบสั่งออนไลน์ คือทำใบสั่งปรับหาย ลืมใบสั่งบ้างหรือไม่แน่ใจว่าต้องจ่ายค่าปรับจราจรจ่ายวันไหน ก็หมดปัญหาตรงนี้ไปเลย เพราะคุณสามารถเช็คใบสั่งออนไลน์ ตรวจสอบ พร้อมชำระค่าปรับได้ทันที 

ตามขั้นตอนดังนี้..


  1. เข้าเว็บไซต์ https://ptm.police.go.th/eTicket/#/ จากนั้นเลือกเมนู ลงทะเบียนใช้งาน
  2. สำหรับการลงทะเบียนออนไลน์ครั้งแรก ให้ท่านกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียน เช่น เลขประจำตัวประชาชน วัน/เดือน/ปีเกิด ชื่อ-นามสกุล Laser ID จากนั้นคลิกปุ่มถัดไป
  3. เลือกรูปแบบข้อมูลที่ต้องการใช้ลงทะเบียน ข้อมูลรถที่ครอบครองหรือใช้ข้อมูลใบขับขี่ โดยจะเลือกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น จากนั้นกดถัดไป
  4. กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วน จากนั้นคลิกถัดไป
  5. ระบบจะแสดงข้อมูลทั้งหมดที่ได้กรอกไว้ ทำการตรวจสอบความถูก แล้วกรอกอีเมลเพื่อใช้ในการลงทะเบียน กดถัดไป
  6. ตรวจสอบอีเมลที่ใช้ยืนยัน นำรหัส OTP จำนวน 6 หลักที่ทางระบบส่งไปยังอีเมลมาใช้เพื่อยืนยันการสมัคร
  7. ตั้งรหัสผ่าน และ ยืนยันรหัสผ่านอีกครั้ง เสร็จแล้วคลิก ลงทะเบียน เป็นอันเสร็จสิ้นสามารถ Login เข้าใช้งานได้เลย
  8. Login ด้วยเลขบัตรประชาชนและรหัสผ่านที่ตั้งไว้ จากนั้นเลือกช่วงเวลาที่ต้องการตรวจสอบใบสั่งค้างชำระ กรอก ทะเบียนรถ เลขที่ใบสั่ง กดค้นหาหากมีใบสั่งขึ้นมาในระบบแสดงว่ามีใบสั่งค้างชำระ แต่หากไม่มีการค้างชำระ ระบบจะแจ้งว่าไม่พบข้อมูลใบสั่งในระบบ แต่ถ้าได้รับใบสั่งมากกว่า 1 คัน จะแสดงรายการทั้งหมดภายใต้ชื่อผู้ครองคนเดียวกัน

จ่ายค่าปรับจราจรที่ไหนบ้าง? 

จ่ายค่าปรับออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT หรือชำระที่สถานีตำรวจธนาคารกรุงไทยสาขาของไปรษณีย์ไทยตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยหรือตู้บุญเติม 


ถ้าไม่จ่ายค่าปรับในเวลาที่กำหนดจะเกิดอะไรขึ้น?

ขั้นตอนที่ 1 ออกใบเตือน  

ผู้กระทำความผิดได้รับใบสั่ง แต่ไม่ยอมชำระค่าปรับตามเวลาที่กำหนด ตำรวจจะออกใบเตือนครั้งแรก จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 15 วันนับแต่วันครบกำหนดชำระค่าปรับในใบสั่ง  ให้ถือว่าเจ้าของ/ผู้ครอบครองได้รับแจ้งเมื่อพ้นกำหนด 15 วันนับแต่วันส่ง และต้องชำระค่าปรับภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

ขั้นตอนที่ 2 ออกหมายเรียก 

หากผู้กระทำความผิดยังไม่ได้จ่ายค่าปรับจราจรตามใบเตือน ทางตำรวจจะส่งข้อมูลไปยังกรมการขนส่งทางบกดำเนินการตามมาตรการงดออกเครื่องหมายการเสียภาษีประจำปี และพนักงานสอบสวนจะออกหมายเรียกให้มาชำระค่าปรับ 

ขั้นตอนที่ 3 ออกหมายจับ 

เมื่อผู้กระทำความผิดไม่มาตามหมายเรียก 2 ครั้ง จะยื่นคำร้องอนุมัติศาลออกหมายจับกรณีเบี้ยวจ่ายค่าปรับจราจร มีความผิดมาตรา 155 ว่าผู้ใดไม่ชำระค่าปรับในเวลาที่กำหนด โดยไม่มีเหตุอันสมควร ต้องระวางโทษปรับ ไม่เกิน 1,000 บาท โดยขั้นตอนนี้ผู้กระทำความผิดต้องเดินทางมาพบพนักงานสอบสวนด้วยตนเอง ที่สถานีตำรวจที่ออกหมายเรียกเท่านั้น 

หมายเหตุ: การโดนหมายจับในคดีอาญา จะถูกบันทึกในระบบฐานข้อมูลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ


หากผู้ใดกระทำความผิดบนท้องถนน ไม่ว่าจะโดนใบสั่งความเร็ว หรือขับรถผิดกฎจราจร นอกจากจะต้องมาเสียค่าปรับจ่ายล่าช้า มีผลต่อการต่อภาษีรถประจำปี และอาจโดนยึดใบขับขี่อีกด้วย แต่ถ้าคุณจำไม่ได้ว่าต้องจ่ายค่าปรับภายในวันไหน ตรวจสอบใบสั่งออนไลน์ได้เลย หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร (บก.02) หมายเลขโทรศัพท์ 1197  


          


ขอบคุณข้อมูลจาก: กองบัญชาการตำรวจนครบาล