A V P

Loading

ทำความรู้จัก รถ EV รถยนต์ไฟฟ้า คืออะไร มีข้อดีอย่างไร


ทำความรู้จัก รถ EV รถยนต์ไฟฟ้า คืออะไร มีข้อดีอย่างไร

รถ EV คืออะไร

รถยนต์ไฟฟ้า หรือ รถ EV (Electric Vehicle) คือ รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าแทนการใช้เครื่องยนต์ที่มีระบบสันดาปภายใน โดยรถ EV จะใช้พลังงานไฟฟ้าที่เก็บอยู่ในแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์เก็บพลังงานไฟฟ้ารูปแบบอื่นที่สามารถชาร์จไฟได้ ซึ่งเปลี่ยนพลังงานจากแบตเตอรี่มาใช้ในการขับเคลื่อน โดยข้อดีของมอเตอร์ไฟฟ้าทำให้เกิดแรงบิดได้ทันที ส่งผลให้รถยนต์พลังงานไฟฟ้ามีอัตราเร่งที่เรียบและรวดเร็ว ต่างจากรถยนต์ทั่วไปที่ต้องใช้การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงเพื่อการขับเคลื่อน

ประเภทของรถยนต์ไฟฟ้า หรือ รถ EV

รถยนต์ไฟฟ้าไฮบริด (HEV)

รถยนต์ไฟฟ้าระบบไฮบริด หรือ Hybrid Electric Vehicle (HEV) เป็นรถยนต์ที่ใช้พลังงานผสมผสานระหว่างน้ำมันเชื้อเพลิงและพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ โดยยังคงใช้เครื่องยนต์หลักในการขับเคลื่อน แต่ก็จะทำงานผสมผสานกับระบบมอเตอร์ไฟฟ้า โดยมอเตอร์จะช่วยในการออกตัว ก่อนที่เครื่องยนต์จะทำงานต่อไป เมื่อรถมีการเหยียบเบรก พลังงานบางส่วนจะถูกชาร์จเก็บไว้ในแบตเตอรี่ และสามารถนำมาใช้ในภายหลัง เป็นพลังงานขับเคลื่อนหรือใช้ในอุปกรณ์ต่างๆ ในรถยนต์

รถยนต์ไฟฟ้าแบบเซลล์เชื้อเพลิง (FCEV)

รถยนต์ไฟฟ้าแบบเซลล์เชื้อเพลิง หรือ Fuel Cell Electric Vehicle (FCEV) เป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell) โดยเป็นเชื้อเพลิงไฮโดรเจนจากการเติมเชื้อเพลิงภายนอก และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากรถยนต์โดยตรง โดยในโครงสร้างจะมีแผงเซลล์เชื้อเพลิงหรือ Fuel Cell Stack ถังแรงดันสูงเพื่อเก็บไฮโดรเจนในรูปแบบของเหลว มีมอเตอร์ไฟฟ้าทำหน้าที่ขับเคลื่อนและชาร์จกระแสไฟฟ้าในแบตเตอรี่ โดยระบบจะส่งไฮโดรเจนและอากาศที่มีออกซิเจนเข้าไปสู่แผงเซลล์เชื้อเพลิงเพื่อทำปฏิกิริยาในการสร้างกระแสไฟฟ้าเข้ามาเก็บในแบตเตอรี่ จากนั้นกระแสไฟฟ้าก็จะถูกส่งไปที่มอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนรถยนต์ต่อไป

 รถยนต์ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ (EV)

รถยนต์ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ หรือ Battery Electric Vehicle (BEV) เป็นรถยนต์ที่ใช้กระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ในการขับเคลื่อนเพียงอย่างเดียว แบตเตอรี่จึงต้องมีขนาดใหญ่ ยิ่งแบตเตอรี่มีความจุมากก็จะช่วยให้รถวิ่งได้ระยะทางไกลขึ้นต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง ซึ่งดีตรงที่ไม่มีเครื่องยนต์สันดาปภายในจึงไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ

รถยนต์ไฟฟ้าปลั๊ก-อิน ไฮบริด (PHEV)

รถยนต์ไฟฟ้าระบบ ปลั๊ก-อิน ไฮบริด หรือ Plug-in Hybrid (PHEV) เป็นรถยนต์ที่ใช้พลังงานผสมระหว่างน้ำมันเชื้อเพลิงและพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่เช่นเดียวกับไฮบริด แต่สามารถเสียบปลั๊กชาร์จไฟจากภายนอกได้ โดยระยะทางที่วิ่งได้จากไฟฟ้า ขึ้นอยู่กับความจุของแบตเตอรี่ที่มีความจุค่อนข้างใหญ่กว่ารถยนต์ไฮบริดทั่วไป ซึ่งสามารถชาร์จไฟเพื่อเพิ่มแบตเตอรี่ได้ตามต้องการ

ข้อดีของรถ EV รถยนต์ไฟฟ้า

ประหยัดค่าน้ำมัน

การใช้รถยนต์ไฟฟ้า ช่วยประหยัดค่าน้ำมัน รวมถึงค่าน้ำมันเครื่องและค่าบำรุงรักษาต่างๆ เพราะเป็นรถที่ไม่มีเครื่องยนต์แต่จะใช้ระบบการทำงานด้วยมอเตอร์และแบตเตอรี่

ช่วยลดควันพิษ และมลภาวะทางอากาศ

เพราะรถยนต์ไฟฟ้าใช้ระบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์และแบตเตอรี่ จึงไม่มีการสันดาปภายใน หรือการเผาไหม้เชื้อเพลิงในเครื่องยนต์แบบรถยนต์ทั่วไป

เครื่องยนต์ทำงานเงียบ ไม่มีเสียงรบกวน

นอกจากจะช่วยลดมลภาวะทางอากาศแล้ว รถยนต์ไฟฟ้ายังช่วยลดมลภาวะทางเสียง เครื่องยนต์ทำงานเงียบ ไม่มีเสียงรบกวน

สามารถชาร์จไฟได้ตามต้องการ

เราสามารถชาร์จไฟหรือชาร์จแบตเตอรี่ให้กับรถยนต์ไฟฟ้าได้ตามต้องการ ที่สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าตามจุดบริการต่างๆ หรือแม้แต่ที่บ้านของเรา (อาจมีอุปกรณ์เสริมในการชาร์จ) ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกสบายเป็นอย่างมาก